No5572女神奶瓶土肥圆私房性感白色丝绸布兜配超薄黑丝极致魅惑写真66P奶瓶土肥圆秀人网

No5572女神奶瓶土肥圆私房性感白色丝绸布兜配超薄黑丝极致魅惑写真66P奶瓶土肥圆秀人网

人参白术白芍升麻甘草上水煎服。 此方药料颇重,恐人虑不胜,而不敢全用,又不得不再为嘱之。

若怀娠而仍然嫉妒,必致血郁堕胎,即幸不堕胎,生子多不能成。用苦参为末,炼蜜丸梧子大。

阴脉沉迟,其色青白,不渴而泄,小便清脉或沉数,色赤而黄,燥粪赤溺,兼渴为阳。凡用药杂乱,假金石为上品者,戒之!戒之!歌括∶年未七七经水断,心肝脾气郁不宣。

服一剂轻,二剂平,三剂全愈。歌括∶产后半月发血崩,滋荣益气法最灵。

心烦,用滚水调白蜜一匙,独活汤更妙;或饥,服糜粥少许,勿令饥渴。取乌梅核中仁研,米醋调入溃肿处,自愈。

 产后腹痛按止焉,血虚作痛不同前。伤之浅者,疼在腹;伤之深者,晕在心。

Leave a Reply